Poziv za redovnu skupštinu

January 16, 2024

Poštovani članovi Plivačkog saveza Beograda,

Na osnovu člana 17. Poslovnika o radu skupštine Predsednik Saveza je doneo odluku da se redovna Skupština PSB-a održi 25.01.2024 sa početkom u 18 časova, u prostorijama plivačkog saveza Beograda, ul Ljutice Bogdana 1a, (V sprat), Beograd.

Podsećamo sve aktivne članove PSB-a da su u obavezi da dostave uredno overena ovlašćenja svojih predsatavnika na memorandumu kluba putem mejla  najkasnije do 23.01.2024 ,kako bi im bilo omogućeno da aktivno uzmu učešće u odlučivanju a orginal predati na skupštini saveza radi verifikacije.

Napominjemo da će samo predstavnici klubova sa urednim ovlašćenjima i aktivni članovi imati pravo glasa na Skupštini.

Ovlašćenje za redovnu skupštinu možete preuzeti OVDE!

Kompletan materijal za skupstinu mozete preuzeti OVDE!

Plivački savez Beograda 2021, sva prava zadržana
office@psb.org.rs
+381 60 0207 507