Poziv za redovnu skupštinu PSB-a

January 15, 2023

Poštovani članovi Plivačkog saveza Beograda,

Na osnovu člana 17. Poslovnika o radu skupštine Predsednik Saveza je doneo odluku da se redovna Skupština PSB-a održi 30.01.2023 sa početkom u 15 časova, u prostorijama plivačkog saveza Beograda, ul Ljutice Bogdana 1a, (V sprat), Beograd.

Podsećamo sve aktivne članove PSB-a da su u obavezi da dostave uredno overena ovlašćenja svojih predsatavnika na memorandumu kluba putem mejla  najkasnije do 27.01.2023 ,kako bi im bilo omogućeno da aktivno uzmu učešće u odlučivanju  a orginal predati na skupštini saveza radi verifikacije.

Napominjemo da će samo predstavnici klubova sa urednim ovlašćenjima  imati pravo glasa na Skupštini.

Kompletan materija za skupštinu možete preuzeti OVDE

Sportski pozdrav!

Plivački savez Beograda 2021, sva prava zadržana
office@psb.org.rs
+381 60 0207 507