Prva sednica novog UO PSB-a

May 19, 2021

Elektronska Sednica Upravnog odbora Plivačkog saveza Beograda održana 17. i 18.maja.2021. u čijem radu je učestvovalo 7 člana UO od ukupno 7 članova UO PSB-a i to: Danijela Popović, Saša Matić, Nikola Barac, Miloš Stojanović, Vladimir Isaković, Stevo Rauš i Rade Mačković.

Od ukupno 7 članova Upravnog odbora, pismeno se izjasnilo svih 7 članova po svim tačkama dnevnog reda putem e-maila, i ustanovljeno je da postoji kvorum da Upravni odbor punopravno radi i odlučuje po poslovniku o radu Upravnog odbora plivačkog saveza Beograda.

  • Zapisnik Sednice Upravnog odbora Plivačkog saveza Beograda možete pronaći ovde: ZAPISNIK
Plivački savez Beograda 2021, sva prava zadržana
office@psb.org.rs
+381 60 0207 507